Segons el Sr. Antonio Achille, soci i líder global del sector del luxe de de la prestigiosa consultora McKinsey & Company, confirma que la sostenibilitat és un element estratègic real en el desenvolupament d’una marca. La sostenibilitat ha deixat de ser un concepte de simple sensibilitat per convertir-se en un element estratègic real en el desenvolupament d’una marca. Actualment el mercat està experimentant una transformació important molt ràpida i molts dels nostres clients estàn ja treballant amb aquesta direcció des de fa bastant temps. Un mercat “Prestige” altament canviant on es començen a substituir els principis més bàsics de la percepció del luxe d’un producte, apostant per una sostenibilitat implícitament incorporada.

Pujolasos, amb una definida linia estratègica empresarial orientada a la sostenibilitat, aposta per revaloritzar el packaging de luxe prestige a través de les noves necessitats del mercat del packaging. Pujolasos té un paper estratègic funamental dins d’aquesta nova necessitat empresarial: oferir al mercat un producte noble, natural, orgànic i sostenible com és la fusta, per potenciar el luxe dins dels nous paràmetres i necessitats del mercat. El futur del luxe passa per la sostenibilitat. Una sostenibilitat que forma part essencial dins de les estratègies de les marques de mode i luxe, presentant-se com un avantatge econòmic real. Les firmes inverteixen en sostenibilitat com una inversió econòmica de futur i no pensen en un retorn immediat. Segons l’autor de l’estudi a “The Luxonomist”, el Sr. Marco Mosteiro, les marques de mode i luxe que ara inverteixen en el desenvolupament sostenible passaràn del 20% actual al 85% en només 10 anys.

Pujolasos, fidel a la sostenibilitat i a la creacio de valor dels producte que fabrica, ha donat un pas enorme en aquesta direcció durant els últims anys i s’ha preparat per oferir al mercat PRESTIGE un producte que cumpleix amb totes les perspectives d’exit dins del sector del packaging.